img

RENSEKLUTER 100STK

Sku: KCL00060004

Rensekluter 30 x 30 cm sterke

Høyde 200.0 mm
Bredde 139.0 mm
Vekt 0.85 kg
Lengde 200.0 mm
Størrelse 14.0 mm
Formel xxx

Ikke tilgjengelig

For rengjøring av middels til sterk forurensning av olje, fett, tjære, maling o.l.

Egner seg for rengjøring uten vann.